Odwiedź nas na:
Twój koszyk:

Regulamin

Wszystko co powinieneś wiedzieć przed startem.

Regulamin 2020 - do pobrania

Regulamin na rok 2020 jest dostepny do pobrania jako dokument PDF.

UWAGA

W czasie pandemii nie wszystkie zasady zapisane w tym regulaminie obowiązują. Patrz zakładka „NIEZWYKŁE EDYCJE 2020”

Regulamin zawodów Gryf Maraton - 2020

Przeczytaj koniecznie.

Dział I. ZASADY OGÓLNE

 1. Propagowanie kolarstwa sportowego i turystycznego wśród różnych grup społecznych.
 2. Rozbudowywanie form aktywnego wypoczynku.
 3. Uaktywnianie rodzin i grup znajomych do wspólnego rywalizowania i zabawy z rowerami.
 4. Ożywianie ducha sportowej walki w atmosferze przyjacielskiego współzawodnictwa.
 5. Ukazanie ciekawych i urokliwych miejsc otaczającej nas przyrody.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą  „GRYF MARATON”.
 2. Regulamin składa się z:„Działów”, które zawierają paragrafy, punkty, litery .
 3. Cykl „GRYF MARATON”,zwany dalej cyklemoznacza serię wyścigów w kolarstwie górskim na różnych dystansach.
 4. „KRÓTKI DYSTANS”wyścig na dystansie od 20 km do 35 km.
 5. „DŁUGI DYSTANS” wyścig na dystansie od 35 km do 65 km.
 6. „GRYFIK”wyścig dla dzieci, rodzin, poczatkujących zawodników itp.
 7. Klasyfikacja generalna cyklu, zwana dalej open, jest to ranking zawodników startujących w cyklu, bez podziału na kategorie wiekowe
 8. Klasyfikacja generalna Gryfika, zwana dalej open Gryfik, jest to ranking zawodników startujących w cyklu, bez podziału na kategorie.
 9. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych cyklu, zwana dalejklasyfikacją końcową jest to ranking zawodników startujących w cyklu uwzględniający podział na płeć ikategorię wiekową.
 10. Klasyfikacja danej edycji, jest to ranking zawodników, którzy przejechali wyznaczoną trasę w danej edycji. Klasyfikacja będzieprezentowała czas przejazdu oraz ilość zdobytych punktów przez zawodnika z uwzględnieniem podziału na płeć i kategorię wiekową.
 11. Tabela –chronologiczne zestawienie zawodniczek i zawodników według różnych kryteriów.
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Trygław” Gombrowicza 19/4 70-785 Szczecin zwany dalej organizatorem – dyrektor zawodów – Robert Lisowski
 1. I edycja 19.04.20 – Szczecin – Żydowce – Klucz miejskie boisko sportowe
 2. II edycja 07.06.20– Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 3. III edycja 30.08.20 – Szczecin Jeleni Staw Kijewo
 4. IV edycja 27.09.20 – Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie
 1. Zawodnicy zgłaszają swój udział w cyklu za pośrednictwem Internetu.
 2. Zawodnicy posiadający profil zawodnika na stronie www.gryfmaraton.pl logują się i dokonują stosownej opłaty.
 3. Zawodnicy, którzy nie posiadają profilu zawodnika na stronie www.gryfmaraton.pl dokonują rejestracji, a następnie logują się i dokonują stosownej opłaty.
 4. Mimo zgłoszenia się za pośrednictwem Internetu zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 8.00 -10.00 w celu odbioru numeru startowego oraz zadeklarowania dystansu na jakim będą startować – dotyczy zawodników startujących po raz pierwszy.
 5. Przed pierwszym startem w cyklu zawodnik deklaruje dystans, na którym będzie startował i organizator w biurze zawodów rejestruje czujnik pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym.
 6. Jeżeli zawodnik na kolejnych edycjach cyklu nie będzie zmieniał zadeklarowanego wcześniej dystansu to nie musi w biurze zawodów potwierdzać swojej obecności na zawodach.
 7. Można dokonać osobistego zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 8.00 – 00 w biurze zawodów.
 8. Zasady zgłaszania drużyn omówiono w Dziale III.
 9. Rejestracja zawodnika i opłata startowa przez Internet musi być dokonana do czwartku poprzedzającego zawody do  godziny 23.59
 10. Zgłoszenia na wyścig – indywidualna jazda na czas omówiono w załączniku nr 2.
 1. Opłat należy dokonywać na stronie www.gryfmaraton.pl/zawody/oplaty lub uiścić  opłatę w dniu zawodów w godzinach od 8.00 do 10.00 w biurze zawodów.
 2. Niektóre opłaty startowe za uczestnictwo uiszczane w dniu zawodów są podwyższone.
 3. Wysokości i terminy poszczególnych opłat podano w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Zawodnicy startują z numerami startowymi przymocowanymi do kierownicy roweru tak aby był widoczny na całej powierzchni. Inne zamocowanie numeru może spowodować nieodczytanie numeru przez sędziego lub może spowodować błąd w odczycie elektronicznej aparatury pomiarowej.
 2. Każdy zawodnik otrzyma przed pierwszym startem numer startowy z chipem, który będzie przypisany mu we wszystkich edycjach cyklu.
 3. Jest możliwe wydanie duplikatu numeru startowego w przypadku zagubienia lub zniszczenia.
 4. Niedopuszczalny jest start z innym numerem startowym.
 5. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z innym numerem nie będzie klasyfikowany.
 6. Do pomiaru czasu mogą być użyte elektroniczne czujniki pomiaru czasu lub stopery.
 1. Dokładna godzina startu poszczególnych wyścigów i zawodników zostanie podana przed zawodami.
 2. Starty mogą się rozpoczynać od godz. 10.00 do godz. 11.15, a w przypadku indywidualnej jazdy na czas starty mogą trwać do godz. 13.30
 3. Na starcie, może zostać wydzielony sektor startowy dla czołowych zawodników.
 4. Sektor zostanie otwarty 5 minut przed startem.
 5. Zawodnicy upoważnieni do wejścia do sektora będą wyczytywani.
 6. Na trasie mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
 7. Na skrzyżowaniach z drogami publicznymi należy zachować szczególną ostrożność.
 8. Na skrzyżowaniach dróg osoby zabezpieczające trasę mogą, w uzasadnionych przypadkach, zatrzymać nadjeżdżających zawodników.
 9. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób regulujących ruchem.
 10. Sugerowany czas dojazdu na metę to godzina 15:00.
 1. W klasyfikacji danej edycji dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników.
 2. W klasyfikacji końcowej dekorowanych będzie trzech pierwszych zawodników.
 3. W klasyfikacji open dekorowani będą trzej pierwsi zawodnicy.
 4. Organizatorzy mogą przeprowadzić losowanie nagród rzeczowych wśród obecnych zawodników.
 1. Zawodnicy mają prawo do składania protestów dotyczących klasyfikacji.
 2. O określonej przez organizatora godzinie, sędzia ogłasza w formie pisemnej, nieoficjalne wyniki na poszczególnych dystansach.
 3. Nieoficjalne wyniki prezentowane są w ogólnie dostępnym miejscu i w tym czasie zawodnicy mają możliwość kontroli rezultatów.
 4. W przypadku zauważenie nieścisłości zawodnik składa protest w formie pisemnej lub ustnej organizatorowi zawodów lub Sędziemu.
 5. Protesty, o których mowa w pkt. 4 zawodnicy składają w dniu imprezy w ciągu 30 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników.
 6. Protesty dotyczące klasyfikacji można także składać drogą internetową w terminie do 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej cyklu.
 7. Protesty rozpatruje Sędzia i organizator.
 8. Protesty należy składać drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie Internetowej zawodów.
 1. Zawodnik może być zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie,
 2. Dyskwalifikacji podlega zawodnik startujący bez kasku.
 3. Dyskwalifikacji podlegać będzie zawodnik nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fakt dyskwalifikacji zawodnika zostanie odnotowany w tabeli.
 5. Zawodnik, który wystartuje z numerem startowym przydzielonym innemu zawodnikowi, nie będzie klasyfikowany.
 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłat.
 3. Zawody mogą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 4. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb porządkowych i ratunkowych.
 6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
 7. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
 8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 10. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 11. Udział w cyklu oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 12. Organizator może odmówić prawa do startu zawodnikom, którym zostało udowodnione stosowanie dopingu. Nie przewiduje się odmowy w formie pisemnej.
 13. Osoby, które nie ukończyły 18 lat startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 14. Każdy uczestnik cyklu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
 15. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 16. Zawodnicy poniżej 16 roku życia mogą startować wyłącznie w GRYFIKU.
 17. W przypadku wyniku ex aequo o kolejności będzie decydował czas.

Dział II. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 1. KRÓTKI DYSTANS 20 km – 35 km
 2. DŁUGI DYSTANS 35 km – 65 km za wyjątkiem indywidualnej jazdy na czas
 3. GRYFIK około 3 km – 10 km
 4. Indywidualna jazda na czas około 20 km dla krótkiego i długiego dystansu.
 1. Zawodnicy w poszczególnych edycjach zdobywają punkty do klasyfikacji końcoweji open.
 2. Do wyniku w open i w klasyfikacji końcowej będą brane pod uwagę punkty z trzech najlepszych edycji cyklu. .
 3. Punkty przydzielane będą według następującego wzoru:

  ilość punktów = (czas zwycięzcy open/ czas zawodnika, dla którego są liczone pkt-y) x 500 [ dla wszystkich dystansów ]

 4. W trakcie trwania cyklu będą sporządzane następujące tabele:
  a) Gryfik, długi i krótki dystans
  b) Klasyfikacja końcowa Gryfika, na długim i krótkim dystansie
 1. Kategorie wiekowe ustala się jako różnicę miedzy rokiem bieżącym, a rokiem urodzenia.
 2. Szczegółowy podział na kategorie wiekowe opisano w dziale IV.

Dział III. KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

 1. Do drużyny mogą byś zgłoszone osoby zrzeszone w klubach sportowych, stowarzyszeniach lub reprezentanci placówek oświatowych, firmy itp. Jak również osoby nigdzie nie zrzeszone np. rodziny lub grupy znajomych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nazwę drużyny w przypadku powielenia się nazw lub przekroczenia ogólnie przyjętych norm społecznych.
 1. Zgłoszenie składu drużyny dokonuje się jednorazowo.
 2. Drużynę będzie można zgłosić w dowolnym czasie trwania cyklu z tym, że udział drużyny w klasyfikacji drużynowej będzie liczony od edycji przed którą zgłoszono drużynę.
 3. W czasie trwania cyklu nie można dopisywać zawodników do istniejącej już drużyny.
 4. W klasyfikacji zespołowej będą uczestniczyć zespoły, które zgłosiły od 3 do 15 osób.
 5. Zgłoszenie drużyny dokonuje się wyłącznie przez Internet, do godziny 12.00 dnia poprzedzającego start.
 1. Do klasyfikacji zespołowej danej edycji zalicza się trzy najlepsze wyniki zawodników z danej drużyny.
 2. W danej edycji sklasyfikowana będzie tylko ta drużyna, która ukończy wyścig w składzie co najmniej 3 – osobowym.
 3. Oficjalne wyniki po poszczególnych edycjach zostaną podane na stronie internetowej po zawodach razem z oficjalnymi wynikami indywidualnymi.
 4. Suma punktów, zdobytych przez drużynę we wszystkich edycjach, będzie decydować o miejscu zajętym przez zespół w całym cyklu.

Dział IV. KATEGORIE WIEKOWE

Kategorie kobiece:

 • Wyłącznie open – bez podziału na kategorie wiekowe

Kategorie męskie:

 • kat  M 0:           od 16 lat do 17 lat
 • kat. M 1:           od 18 lat do 23 lat
 • kat. M 2:           od 24 lat do 30 lat
 • kat. M 3:           od 31 lat do 40 lat
 • kat. M 4:           od 41 lat do 50 lat
 • kat. M 5:           od 51 lat do 60 lat
 • kat. M 6:           od 61 lat i więcej

Kategorie kobiece:

 • Wyłącznie open – bez podziału na kategorie wiekowe

Kategorie męskie:

 • kat. M 1:           od 18 lat do 23 lat
 • kat. M 2:           od 24 lat do 30 lat
 • kat. M 3:           od 31 lat do 40 lat
 • kat. M 4:           od 41 lat do 50 lat
 • kat. M 5:           od 51 lat do 60 lat
 • kat M 6:            od 61 lat i więcej

Kategorie kobiece:

 • kat. żak: od 11 lat do 12 lat
 • kat. młodziczka: od 13 lat -14 lat
 • kat. juniorka: 15 lat

Kategorie męskie:

 • kat. żak: od 11 lat do 12 lat
 • kat. młodzik: od 13 lat -14 lat
 • kat. junior: 15 lat

Dział VI. ZMIANY

(jeżeli po umieszczeniu regulaminu na stronie internetowej www.gryfmaraton.pl zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany to będą uwidocznione w tym dziale)

(jeżeli po umieszczeniu regulaminu na stronie internetowej www.gryfmaraton.pl zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany to będą uwidocznione w tym dziale)

Załącznik nr 1 - opłaty

§ 1. Opłaty należy uiścić na konto maksymalnie do czwartku przed zawodami do godz. 23.59.
§ 2. W dniu zawodów będą przyjmowane opłaty od godziny 8.00 do 10.00.
§ 3. W przypadku internetowych opłat za kilku zawodników lub w przypadku zakupu kilku produktów opłaty mogą być zsumowane i wysłane przez jedną osobę.
$ 4. Ustala się następujące wysokości opłat:

 1. Gryf MTB:
  a) wpłata do godziny 23.59 dzień przed zawodami – 70 zł
  b) wpłata w dniu zawodów gotówką – 100 zł
  c) kategorie „0”   wpłata do  23.59 – czwartek przed zawodami i w dniu zawodów  – 40 zł
 1. Gryfik:
  a) wpłata do  23.59 – czwartek przed zawodami i w dniu zawodów  – 40 zł
 2. Opłaty za numer startowy i czujnik pomiaru czasu:
  a) numer z czujnik pomiaru czasu – duplikat – 20 zł
 1. Inne opłaty:
  a) dodatkowy obiad – 15 zł
  b) dodatkowa kawa, herbata, czekolada – 5 zł

Załącznik nr 2 – I edycja indywidualna jazda na czas

 1. Lista startowa będzie tworzona na podstawie internetowych zgłoszeń zgodnie z kolejnością zaksięgowania internetowych wpłat.
 2. Lista startowa z podanymi godzinami startów zostanie opublikowana w sobotę przed zawodami do godziny 14.01
 3. Zawodnicy, którzy w dniu zawodów do godziny 10.01 dokonają zgłoszenia i opłaty będą kolejno dopisywani do istniejącej już listy startowej.
 4. Numery startowe wraz z kuponami obiadowymi będzie można odbierać w punkcie „Odbiór numerów” w godzinach 8.00 – 10.00 w dniu startu
 5. Zawodnicy opłacający start w dniu zawodów pobierają numery i kupony obiadowe w wydzielonym punkcie „Opłaty” w godzinach 8.00 – 10.00
 6. Start:
 • Gryfik – godzina 10.30
 • Gryf długi i krótki dystans godzina 11.00.
 • Start co 1 minutę.

 

Indywidualna jazda na czas odbywać się będzie na jednej pętli o długości około 20 km. Dla długiego i krótkiego dystansu będzie to ten sam odcinek. Punkty będą przydzielane zgodnie z zadeklarowanym w biurze zawodów dystansem.

X