Odwiedź nas na:
Twój koszyk:

Regulamin 2020

Niezwykłe zawody kolarskie Gryf Maraton 2020

Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze specyfiki sytuacji.

Niniejszy regulamin zawiera instrukcje postępowania na najbliższych zawodach.

Zasady zapisane w regulaminie na 2020 rok, który został ogłoszony przed pandemią mogą być stopniowo wprowadzane zależnie od sytuacji epidemicznej.

§ 1. Cel.

 1. Prześcignięcie każdego wirusa.
 2. Ruch dla „zdrowotności”.

§ 2. Limit zawodników i różne środki bezpieczeństwa.

 1. Organizator może wprowadzić ograniczenia ilości startujących zawodników.
 2. Na zawodach należy zachowywać odstępy 1,53 m między osobami i rowerami.
 3. Należy nosić twarzowe maski zasłaniające wszystko poniżej oczu.
 4. Należy stosować środki do dezynfekcji rąk – najlepiej mieć własną flaszeczkę.
 5. Należy unikać podawania ręki na powitanie podobnie jak całowania w rękę, w policzki lub usta, nie należy się przytulać itp.
 6. Na powitanie można zastosować machnięcie ręką i wypowiedzenie jednego z podanych słów: cześć, hej, hołk, serwus, heloł itp.
 7. Każdemu zawodnikowi może zostać zmierzona temperatura.
 8. W biurze zawodów zawodnicy muszą podpisać oświadczenie, że nie mają objawów chorobowych.
 9. Zawodnicy, którzy mają numer startowy muszą zgłosić się do biura w celu: mierzenie temperatury, podpisanie oświadczenia i odbiór pakietu.
 10. Zawodnicy, którzy nie podpiszą oświadczenia i nie poddadzą się pomiarowi temperatury do godziny 10.30 zostaną skreśleni z listy startowej i nie będą klasyfikowani.
 11. Zawodnicy z temperaturą powyżej 37,4 stopni niestety nie będą mogli wystartować.

§ 3. Termin i miejsce.

 1. 30.08.2020 polana przy ul. Mistrzowskiej w dzielnicy Żydowce – Klucz.
 2. 27.09.2020 polana przy ul. Chłopskiej w Szczecinie
 3. 18.10.2020 Puszcza Bukowa – Ogród Dendrologiczny w Glinnej
 4. 15.11.2020 Puszcza Bukowa – zakończenie sezonu.

§ 4. Zgłoszenia i opłaty.

 1. Zgłoszenia wyłącznie przez Internet.
 2. Startowe – 50 zł do piątku przed zawodami do 12.12
 3. W zawodach mogą startować zawodnicy od 16 lat włącznie i starsi.

§ 5. Numery startowe, lista startowa i start.

 1. Numer startowy musi być zamontowany na kierownicy i nie może być zdeformowany.
 2. Numer startowy musi być czytelny.
 3. Zawodnicy z nieprawidłowo zamontowanym numerem nie będą klasyfikowani.
 4. Start na zawodach 18.10.20 będzie wspólny o godzinie 11:00:01.
 5. Zawodnicy w strefie startowej muszą zachować odległości między sobą.
 6. W strefie startowej zostaną wytyczone „martwe pola” ułatwiające zachowanie dystansu.
 7. Zdezynfekowane numery startowe będą do odbioru w biurze zawodów w dniu startu.
 8. Numery będą nadawane przez organizatora zgodnie z kolejnością uiszczenia opłaty startowej.
 9. Wydawanie numerów od godziny 9.00 do godziny 10.30
 10. Raz wydany numer obowiązuje na wszystkich edycjach.
 11. Dzień przed zawodami (w sobotę) zostanie opublikowana lista startowa.
 12. Jeżeli zawody będą rozgrywane w formule indywidualna jazda na czas to zostaną podane dokładne godziny startu dla poszczególnych zawodników, nie dotyczy zawodów 18.10.20
 13. Zawodnik startujący indywidualnie zostanie wyczytany przez konferansjera i bezpośrednio przed wyznaczoną godziną startu wjedzie na start.
 14. Stary indywidualne co 1 minutę.

§ 6. Trasa i dystans.

 1. Trasa będzie oznakowana.
 2. Dystans będzie wynosił 44km, 2 pętle po 22 km
 3. Długość trasy może być uzależniona od warunków atmosferycznych.

§ 7. Pakiet pamiątkowy i nagrody.

 1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet pamiątkowy.
 2. Do losowania voucher na pobyt wakacyjny dla dwóch osób.
 3. Losowanie nagrody odbędzie się po zawodach, a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej chyba, że osoba wylosowana będzie jeszcze na miejscu i odbierze voucher osobiście.
 4. Komisja losująca wylosuje jedną osobę z pośród wszystkich zgłoszonych do zawodów.

§ 8. Informacje dodatkowe i końcowe.

 1. Każdy jedzie na własną odpowiedzialność.
 2. Kask obowiązkowy na trasie, maska obowiązkowa w strefie .
 3. Wpisowe nie będzie zwracane w przypadku rezygnacji z zawodów chyba, że zostanie przywrócony odgórny zakaz organizowania imprez sportowych.
 4. Podział na kategorie wiekowe tak jak w regulaminie ogłoszonym przed pandemią.
 5. Dekoracje zawodników odbędą się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
 6. Dekorowani zawodnicy muszą mieć przesłonięte usta i nos twarzową maseczką.

Komentarz do „Niezwykłego regulaminu”.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze specyfiki sytuacji. Niniejszy regulamin zawiera instrukcje postępowania na najbliższych zawodach. Zasady zapisane w regulaminie na 2020 rok, który został ogłoszony przed pandemią mogą być stopniowo wprowadzane zależnie od sytuacji epidemicznej.

===============

Kategorie kobiece:

Wyłącznie open – bez podziału na kategorie wiekowe

===============

Kategorie męskie:

 

kat  M 0:           od 16 lat do 17 lat

kat. M 1:           od 18 lat do 23 lat

kat. M 2:           od 24 lat do 30 lat

kat. M 3:           od 31 lat do 40 lat

kat. M 4:           od 41 lat do 50 lat

kat. M 5:           od 51 lat do 60 lat

kat. M 6:           od 61 lat i więcej

X