Odwiedź nas na:
Twój koszyk:

„Czasozwierz” indywidualna jazda na czas.

6 września 2019 / Aktualności
„Czasozwierz” indywidualna jazda na czas.
Zawodnicy Gryfika startują co 1 minutę. Zawodnicy jadący na długi i krótki dystans startują co 1 minutę za wyjątkiem zawodników rozstawionych, którzy startują co 2 minuty. Start pierwszego zawodnika z Gryfika około godziny 10.50.

Kolejność startu poszczególnych dystansów i długość tras.

 • Gryfik około 3-4 km
 • Długi i Krótki dystans około 20-22 km
Gryfik.
 • 1. Pierwsi startują zawodnicy rozstawieni od miejsca 5. do 1. w open. Następnie pozostali zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze (co 1 min)
5 minut przerwy miedzy Gryfikiem, a długim dystansem.

Długi dystans.

 • Pierwsze startują dwie pierwsze zawodniczki w open K. Następnie startują zawodnicy rozstawieni od miejsca 10. do 1. w open M (start co 2 min.)
 • 5 minut przerwy po zawodnikach rozstawionych.
 • 1. Po przerwie startują pozostali zawodnicy zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze (start co 1 min)
Do 10 min przerwy między dystansem długim i krótkim.
Krótki dystans.
 • Pierwsze startują dwie pierwsze zawodniczki w open K. Następnie startują zawodnicy rozstawieni od miejsca 10. do 1. w open M (start co 2 min.)
 • 5 minut przerwy po zawodnikach rozstawionych.
 • Po przerwie startują pozostali zawodnicy zgodnie z kolejnością zgłoszeń w biurze (start co 1 min)
Zapisy i inne informacje.
 • Zapisy od 8.00 do 10.00 z ustaleniem kolejności startu.
 • Wywieszenie listy startowej około 10.20
 • Zawodnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na start.
 • W przypadku wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających start, zawodnik musi wcześniej ten fakt zgłosić sędziemu.
 • Taki zawodnik wystartuje ewentualnie w późniejszym terminie.
 • Jeżeli zawodnik nie zgłosi awarii lub innej racjonalnej przyczyny uniemożliwiającej start w wyznaczonym terminie może zostać niedopuszczony do startu.
 • Informacja o starcie poszczególnych zawodników będzie podawana przez spikera.
 • Do pokonania będzie jedna pętla jednakowa na długim i krótkim dystansie.
 • Wszystkie podane wyżej czasy mogą ulec zmianie.
X